DESEV VAKFI

Denge Sağlık Eğitim ve Araştırma Vakfı

BURSLAR HAKKINDA

Vakfın amacı ve faaliyetleri kapsamında; kabiliyetli ve fakat mali durumları iyi olmayan çocuklara ve gençlere, Türk Milli Eğitimi'nin genel amaç ve temel ilkeleri uyarınca, eğitim ve öğrenimlerini sağlamak için ayni ve nakdi, karşılıklı ve karşılıksız yardımlarda bulunmaktadır.


DESEV VAKFI