DESEV VAKFI

Denge Sağlık Eğitim ve Araştırma Vakfı

TİCARİ İŞLETMELER

Vakıf maksadının tahakkuku için; müstakilen ticari işletmeler kurmak ya da diğer kurumlarla işbirliği halinde her dereceden eğitim ve öğrenim kurumları, yurtlar, öğrenci merkezleri ve benzeri yerler açmak, satınalmak, işletmek ve Vakıf gelirleri ile mallar iktisap etmektir.


DESEV VAKFI