DESEV VAKFI

Denge Sağlık Eğitim ve Araştırma Vakfı

DESEV VAKFI

HAKKIMIZDA

TÜZEL KİŞİLİK, YÖNETİM, TEMSİL

- Vakıf; özel hukuk tüzel kişiliğe sahiptir.
- Yönetim organı Vakıf Senedi'ne göre oluşturulur.
- Yönetim Kurulu Başkanı vakfı temsil eder.