DESEV VAKFI

Denge Sağlık Eğitim ve Araştırma Vakfı

DESEV VAKFI

HAKKIMIZDA

VAKFIN AMACI ve FAALİYETLERİ

Hasta bakım ve tedavisini yüksek standartlara çıkarmak için Sağlık Tesislerinin genişletilmesini, modernleştirilmesini, yeni cihazlarla donatılmasını, gerektiğinde uygun yerlerde yenilerinin kurulmasını sağlamak, satınalmak, kiralamak ve işletmek

Tıbbın her dalında bilimsel eğitim ve araştırma yapmak, yaptırmak, yayınlarda bulunmak, seminerler ve bilimsel toplantılar tertip etmek, yurtiçi ve yurtdışında sağlıkla ilgili eğitim ve araştırma projelerini desteklemek

Tıp personelinin eğitimine ve yerleştirilmesine yönelik her dereceden okullar, yüksel okullar ve üniversiteler kurmak ve işletmek, öğretim elemanlarına ileri ihtisas çalışmaları için yardımda bulunmak

Tedaviye muhtaç ve ekonomik durumları iyi olmayan hastaların tedavilerini yaptırmak ve her türlü yardımda bulunmak

Ülkemizin sağlık sorunlarının belirlenmesi ve çözülmesi konularında çalışmalar yapmak ve yapılan çalışmalara katkıda bulunmak

Kabiliyetli ve fakat mali durumları iyi olmayan çocukların ve gençlerin, Türk Milli Eğitimi'nin genel amaç ve temel ilkeleri uyarınca, eğitim ve öğrenimlerini sağlamak için ayni ve nakdi, karşılıklı ve karşılıksız yardımlar yapmak, barınma, beslenme ve diğer ihtiyaçlarının karşılanmasına yardımcı olmak, yurtlar, öğrenci merkezleri ve benzeri yerler açmak, işletmek veya açılmasına, işletilmesine yardım etmek, eğitim-öğretim alanlarında araştırmalar yapmak, yaptırmak, Üniversiteler, Yüksek Okullar ve Türk Milli Eğitim Mercileri ve diğer kurumlar ile işbirliği halinde veya müstakilen her dereceden eğitim ve öğretim kurumları kurmak, satınalmak, işletmek

Vakıf maksadının tahakkuku için ticari işletmeler kurmak, Vakıf gelirleri ile yeniden mallar iktisap etmek

Yukarıda belirtilen amaçları da ihtiva etmek şartı ile veya sair surette yapılacak bağış, vasiyet vb. ölüme bağlı tasarrufları kabul etmek