DESEV VAKFI

Denge Sağlık Eğitim ve Araştırma Vakfı

DESEV VAKFI

HAKKIMIZDA

VAKIF KİMLİĞİ

Açık adı Denge Sağlık Eğitim ve Araştırma Vakfı olup, kısa adı DESEV VAKFI'dır. Vakıf Senedi'nde kimlikleri yazılı gerçek kişiler tarafından, Türk Medeni Kanunu'nun 73. ve müteakip maddeleri uyarınca Vakıf Senedi'nde yazılı amaçları gerçekleştirmek üzere Tüzel kişiliğe haiz bir vakıf olarak kurulmuştur. Ankara 6. Asliye Hukuk Mahkemesi'nin 1994/462 Esas ve 1994/458 sayılı kararı ile 23.06.1994 tarihinde tescil edilmiştir.